Webshare klient BETA

Upozornění Na této stránce naleznete dostupnou beta verzi Webshare klienta pro operační systém Windows. Nejedná se o oficiální vydání, ale o testovací verzi určenou pouze těm, kteří jsou ochotni dobrovolně otestovat klienta a případně nám poskytovat zpětnou vazbu.

Aplikace může obsahovat chyby a nemusí být zcela stabilní, použití je dobrovolné. V případě problémů či dotazů se obraťte na naši podporu info@webshare.cz a jako předmět uveďte "Webshare klient + aktuální číslo vydání".

Webshare
Aktuální vydání
20180927
hot fix Opravena chyba, kdy se download zastavil na 99%. Opraveno omezení rychlosti. Ošetřen memory leak.
feature Rozšířené nastavení a menu. Po dokončení uploadu nebo downloadu uspat, vypnout nebo hibernovat zařízení.

Stáhnout klienta pro Windows

Jak můžete pomoci?

Každý může dobrovolně přispět svými nápady k zdokonalování aplikace. Co nám však momentálně nejvíce pomůže je testování klienta. Pokud naleznete nějaké chyby či máte nápady, napište na naši podporu info@webshare.cz a jako předmět uveďte "Webshare klient + aktuální číslo vydání".

Historie úprav

Aktuální seznam úprav na základě výsledků testů a vašich požadavků. Ne všechny požadavky, které nám napíšete na mail info@webshare.cz se ihned objeví v každém vydání. V každém novém vydání se snažíme upřednostňovat zejména opravy chyb až poté věnujeme čas rozšířením a novým funkcím.


Datum Typ Zpráva
27. 09. 2018 feature Dialog nastavení:
- Redesign přepínače karet.
- Přidána funkce která drží stejný rozměr karet mezi všemi kartami v nastavení.
- Redesign karty "Stahování".
- Redesign karty "Nahrávání".
- Redesign karty "Odkazy ke stažení".
- Přidána karta "Aktualizace".
- Přidána karta "Účet".
- Přidána karta "Klient".

Stahování:
- Přidána možnost zapnou/vypnout stahování přes HTTPS.
- V hlavičkách přehozen indikátor hotovo-staženo/celkem ke stažení.

Nahrávání:
- V hlavičkách přehozen indikátor hotovo-staženo/celkem ke stažení.

Aktualizace:
- Přidána možnost zapnout/vypnout dialogové upozornění na novou aktualizaci při startu aplikace.
- Přidána možnost nastavit časový interval určující jak často se má opakovaně zobrazovat dialogové upozornění.

Účet:
- Přidána možnost změnit si email účtu.
- Přidána možnost změnit si heslo účtu.

Dialog "O programu":
- Kompletně přepracován
- Přidána sekce "Podmínky použití".
- Přidána sekce "Seznam změn".

Klient:
- Kompletně přepracováno horní menu.
- Přidána nová sada ikon pro zobrazení na desktopu a ve windows manageru.
- Přidáná funkce, kdy po dokončení stahování a/nebo nahrávání lze nechat automaticky ukončit program.
- Přidáná funkce, kdy po dokončení stahování a/nebo nahrávání lze nechat automaticky hibernovat počítač.
- Přidáná funkce, kdy po dokončení stahování a/nebo nahrávání lze nechat automaticky uspat počítač.
- Přidáná funkce, kdy po dokončení stahování a/nebo nahrávání lze nechat automaticky vypnout počítač.
Webshare
27. 09. 2018 hot fix - Procentuální počítadlo downloadu a uploadu v Přehledu ošetřeno, aby nedocházelo k chybě výpočtu.
- Opravena chyba, kdy se download zastavil na 99% a došlo k ukončení stahování.
- Opravena chyba, kdy při pokusu o smazání souboru z fronty stahování, spadla aplikace s hláškou: "thread xxx does not exist".
- Opraven chyba, kdy při pokusu o znovuspuštění fronty spadla aplikace s hláškou: "key x not known in dictionary".
- Opraveno chyba, kdy při omezení rychlosti stahování mohlo dojít k zahození náhodných dat a tím k poškození souboru.
- Ošetřen memory leak, při opětovné kontrole dostupnosti odkazů ke stažení.
30. 07. 2018 feature Nové funkce:
- Možnost registrace z klienta.
- Systém pro notifikaci o nových verzích.

Přihlašovací dialog:
- Přidán odkaz na web, pro obnovení hesla.
- Přidána klávesová zkratka "Enter" pro potvrzení formuláře.

Klient hlavní okno:
- Přidáno omezení, aby nešlo okno resizovat pod minimální povolenou velikost.
Webshare
17. 07. 2018 feature - Nový a přepracovaný login dialog.
- Všechna okna se v klientovi nově otevírají uprostřed.
- V dalším vydání chystáme registraci.
- Dále můžete očekávat notifikátor, který bude informovat o nové verzi klienta.
17. 07. 2018 hot fix Opravena chyba s přihlášováním uživatelů, kteří měli prázdný přihlašovací salt.
04. 07. 2018 feature NOVINKA: Správce odkazů
- Odstraněn starý nástroj pro přidávání odkazů a přidán zcela nový a lepší.
- Odkazy, které kopírujete přes CTR+C se automaticky přidávají do fronty odkazů v klientovi.
- Přidána klávesová zkratka Delete pro smazání výběru.
- Přidáno tlačítko "Přidat odkazy" a nové modalové okno pro manuální vložení odkazů.
- Všechna tlačítka v aplikaci "přidat odkazy" předělána na nový nástroj pro přidávání odkazů.

Stahování:
- Přidána hlavička (ikona, nadpis, počítadlo).

Nahrávání:
- Přidána hlavička (ikona, nadpis, počítadlo).

Nastavení:
- Přidána subsekce "Odkazy ke stažení".
- Přidána možnost vypnout automatické vkládání odkazů ze schránky.
04. 07. 2018 hot fix Opraven resizing přehledu. Pokud nebyl uživatel přihlášen, tak se přehled neroztahoval společně z hlavním oknem.
14. 06. 2018 feature - Přidána kontrola integrity databáze. Pokud při startu aplikace nejsou data v pořádku, provede se pokus o opravu. Pokud se pokus neprovede je databáze smazána vytovřena znova.
- Odstraněny aplikační panely, které vyzívaly uživatele k přihlášení a výběru složky. Nyní se provádí kontrola výběru složky vždy před započatým stahováním. Kontrola přihlášení se provádí před započetím nahrávání nebo před výběrem souborů k nahrávání.
- Přidané dodatečné optimalizace dashboardu, aby korektně reflektoval všechny stavy a chybové hlášky přenosů.
- Provedena optimalizace výpčtů na dashboardu, aby co n ejméně ovlivňovaly právě probíhající přenosy.
14. 06. 2018 hot fix Opravena chyba, kdy při přechodu mezi prvním a následujícím stahováním mohlo dojit k poškození databáze a tím pádem se následující stahování nespustilo.
31. 05. 2018 feature Dokončený dashboard, přidány další ovládací prvky.
31. 05. 2018 hot fix Opraveno několik chyb při navazování downloadů.
28. 05. 2018 feature Přidán dashboard + přepracována spodní lišta.
28. 05. 2018 hot fix - Vylepšené škálování okna při různých DPI. Okno by se teď mělo samo přizpůsobovat velikosti vnitřního obsahu ve vymezených limitech.
- Opravena chyba: cannot start a transaction within a transaction.
11. 05. 2018 hot fix - Ošetřen crash, kdy download nebyl schopen zapisovat do souboru.
- Ošetřen crash, kdy nebylo možno zapisovat do databáze nastavení.
- Ošetřeno zatuhnutí, kdy během downloadu došlo k jakékoliv chybě a databázova transakce zůstala otevřená. Nyní dojde ke korektnímu ukončení transakce.
- Ošetřen DPI scaling pro dialog zadávání souborů k uploadu (kvůli nestadardním monitorům). - Aktualizována openSSL knihovna, kvůli bezpečnostní chybě v knihovně.
18. 04. 2018 feature Přidána možnost nastavit jednotku omezení rychlosti.
18. 04. 2018 hot fix Přidána pojistka proti kompletnímu vytuhnutí přenosu, pokud je nastavena velmi nízka rychlost. např. 10 kB/s
11. 04. 2018 feature Omezení rychlosti stahování. Možnost zvolit rychlost stahování v nastavení.
04. 04. 2018 hot fix Klient by již neměl zamrznout, při pokusu o smazání již smazaného downloadu
04. 04. 2018 hot fix Opraven náhodný crash při startu, kdy se aplikace inicializovala rychleji než její menu.
04. 04. 2018 feature Omezení rychlosti nahrávání uploadu. Možnost zvolit rychlost uploadu v nastavení.
22. 02. 2018 feature Upraveno chování tažení myši ve frontě:
- Tažení za nevybranou položku provádí výběr.
- Tažení za aktivní výběr provádí přesouvání ve frontě.
Lze tedy měni pořadí zpracování fronty.
31. 01. 2018 feature Karta "stahování":
- Přidána možnost hromadného výběru položek ve frontě několika způsoby: tažením, ctrl+klick, shift+klick.
- Přidaná možnost hromadně smazat výběr několika způsoby: delete, pravé tlačítko myši, tlačítko v horní liště.
- Do horní lišty přidáno tlačítko "Odebrat dokončené", které umožňuje hromadně odebrat (vyčistit) dokončené downloady z fronty na jedno kliknutí.
24. 01. 2018 feature Karta "nahrávání":
- Přidána možnost hromadného výběru položek ve frontě několika způsoby: tažením, ctrl+klick, shift+klick.
- Přidaná možnost hromadně smazat výběr několika způsoby: delete, pravé tlačítko myši, tlačítko v horní liště.
- Do horní lišty přidáno tlačítko "Odebrat dokončené", které umožňuje hromadně odebrat (vyčistit) dokončené uploady z fronty na jedno kliknutí.
17. 01. 2018 feature Popup dialog "Přidat soubory k uploadu":
- Přidán spodní notifikační řádek, který zobrazuje právě vybranou složku na serveru (aby bylo více zřejmé kam se bude nahrávat).
- Tlačítko "přidat soubory" umožňuje vybrat více souborů najednou pomocí SHIFT+klick nebo CTRL+klick.
- Tlačítko "přidat soubory" si pamatuje naposledy použitou složku (i po restartu programu).
- V seznamu vybraných souborů lze dělat hromadné výběry (SHIFT+klick, CTRL+klick).
- Lze provést hromadné smazání výběru třemi způsoby. (Kontextové menu v pravém tlačítku myši, klávesová zkratka DELETE a tlačítko v horní liště dialogu.)
17. 01. 2018 feature Popup dialog "Přidat odkazy ke stahování" - možnost vložit odkazy pomocí pravého tlačítka myši.
08. 01. 2018 hot fix Upraveny chyby v GUI a vyřešeny drobné chyby při uploadu.
20. 12. 2017 feature Kompletně předělán dialog pro přidávání souborů do upload fronty. Nyní je možno vybrat do jaké složky na serveru se bude soubor nahrávat.
06. 12. 2017 feature Možnost spustit automatické stahování po přidání odkazu. Přidána do GUI informace o expiraci VIP.
06. 12. 2017 hot fix Vyřešena chyba při překročení FREE downloadů.
15. 11. 2017 hot fix Opraven bug v downloadu i uploadu, kdy mohlo dojít k chybě, při smazání aktivního přenosu.
15. 11. 2017 feature Přidána možnost dvojklikem otevřít stažený soubor.
15. 11. 2017 feature Přidána klávesová zkratka "Enter" v přihlašovací dialogu.
15. 11. 2017 feature Přidán dialog "Nápověda - O programu", kde je uvedeno číslo verze.
15. 11. 2017 feature Přidána možnost nastavit maximální počet souběžných stahování a nahrávání.
15. 11. 2017 hot fix Upraveno zobrazení dialogového okna pro nastavení.
08. 11. 2017 feature Přidány klávesové zkratky do seznamu stahování Del (vymazat z fronty), Shift + Del (vymazat z fronty a smazat soubor) a přidána klávesová zkratka do seznamu nahrávání Del (vymazat z fronty).
08. 11. 2017 hot fix Opravena chyba, kdy se u některých souborů nechtěl zastavit upload a nahrávalo se "donekonečna".
01. 11. 2017 feature Při dokončení downloadu se automaticky spustí další v řadě.
01. 11. 2017 hot fix Při odpojení internetu aplikace počká a posléze naváže uploady a downloady.
01. 11. 2017 hot fix Opraveno načítání knihoven.
25. 10. 2017 feature Vylepšeno navazování uploadu. Při výpadku připojení dojde k odpojení klienta. Po znovupřipojení se přerušený upload znovu rozjede.
15. 10. 2017 hot fix Proti výpadku připojení ošetřen start aplikace a upload.
15. 10. 2017 feature Pokud je klient offline, pokouší se znovu připojit.
15. 10. 2017 feature Status indikátor dostupnosti připojení (ONLINE, OFFLINE).
25. 09. 2017 feature Při zavření aplikace (křížkem), se důkladně zastaví upload a uloží progres.
25. 09. 2017 feature Přidáno navazování uploadu v případě stopnutí.
06. 09. 2017 hot fix Aktualizace uploadu.
06. 09. 2017 hot fix Opraveno "tiché odhlašování".
30. 08. 2017 feature Přidána možnost otevřít složku a soubor downloadu.
30. 08. 2017 hot fix Opraveny chyby s přihlášením/odhlášením.

Poděkování

V první řadě děkujeme těm uživatelům, kteří jsou ochotni testovat beta Webshare klienta a posílat nám vaše připomínky či výsledky testů. Děkujeme také těm, kteří s sdílí tuto stránku ostatním a podpoří tak rozvoj aplikace.